Cyrilometodějské gymnázium
a střední odborná škola pedagogická Brno

Kalendář / Suplování

Spolupráce

Ocenění školy

Ocenění společnosti Scio
 

Organizace začátku školního roku

čtvrtek 1.9. 2016

  • 8:00 zkouška sboru v učebně P01
  • 9:00 1. ročníky sraz ve škole
  • 9:30 mše svatá na zahájení školního roku v kostele sv. Augustina
  • 11:30 - 12:30 výdej obědů

pátek 2.9. 2016

  • 8:00 - 11:30 třídnické hodiny
  • od 11:30 výdej obědů
  • 12:30 - 18:00 minisoustředění sboru - noví zájemci jsou srdečně zváni!!!

Od pondělí 5. 9. 2016 výuka podle rozvrhu, začínáme společně mší svatou v kostele sv. Augustina v 8:00.

20. výročí založení školy
 

Rekonstrukce školního sportovního areálu

Plánovanou rekonstrukcí školního sportovního areálu vznikne jedno velké víceúčelové hřiště (převažující sport malá kopaná) a jedno menší hřiště (míčové hry), povrch obou hřišť bude tvořen umělým trávníkem; dále tartanová dráha a pískové doskočiště pro skoky a atletická oválová dráha (150 m), včetně přímé běžecké dráhy (60 m), pokryté tartanem.

Také bude vybudováno dětské hřiště s několika herními prvky (prolézačka s ... číst vice

Základní informace o škole

Zřizovatel školy: Česká provincie Kongregace sester sv. Cyrila a Metoděje
Adresa: Lerchova 63 (č.p. 343), BRNO 602 00
Telefon (ústředna): 543 423 751
E-mail ředitele: policer@cmsps.cz
E-mail kanceláře: office@cmsps.cz
Web: www.cmsps.cz
IČO: 64329984
IZO: 110012461
RED IZO: 600013740
DIČ: CZ-64329984
Bankovní spojení: 27-459650277/0100 (Komerční banka, Brno-město)
Studijní obory: Osmileté gymnázium (79-41-K/ 81)
Pedagogické lyceum  (78-42-M/03)
Předškolní a mimoškolní  pedagogika (75-31-M/01)